Parkour je pohybová disciplína, v ktorej si parkourista volí vlastnú cestu cez rôzne prekážky. Čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a bezpečne s využitím vlastného tela.

PARKOUR JE PRE VŠETKÝCH A BEZ LIMITOV

Okrem fyzickej časti je dôležitá aj tá psychická. David Belle (jeden zo zakladateľov parkouru) hovorí: „Parkour je viac ako šport. Je to stav mysle, životný štýl. Je to cesta ako nájsť samého seba a svoje miesto v spoločnosti.“

Tak ako sa dom nestavia od strechy, ale od základov, tak aj v parkoure je dôležité trénovať od základných techník a postupne sa prepracovať k tým náročnejším. Poznáme 5 základných pohybov, ktoré by mal každý parkourista ovládať. A to konkrétne: TLMENIE DOSKOKOV, teda doskok na prednú časť chodidla alebo na štyri a kotúľ (parkourový „roll“). Ďalej je to BALANS alebo inak tréning rovnováhy, ktorý posilňuje svalstvo, zlepšuje držanie tela a orientáciu v priestore. Poznáme aj VÝSKOK/ ZOSKOK, LEZENIE a BEH. Základom prevencie úrazov je pred každým tréningom poriadne sa rozcvičiť a na záver zaradiť strečing.

Tréning môže byť zameraný na techniku, kondíciu alebo flow. Pri technickom tréningu zdokonaľujeme techniku jednotlivých preskokov a nadväzuje naň tréning FLOW, kedy sa snažíme spojiť čo najviac pohybov do plynulého „behu“. Pri kondičnom tréningu posilňujeme svoje telo a pripravujeme ho na záťaž. Čím sme silnejší, tým je naše telo viac v bezpečí.

Trénovať môžeme kdekoľvek, no nezabúdame na to, že parkouristi rešpektujú prostredie a súkromné pozemky, prekážky neničia a nerobia neporiadok. Netrénujeme iba preto, aby sme sa porovnávali s druhými. Jediným našim súperom sme my sami. Aj vďaka tomu je parkourová komunita plná srdečných ľudí, ktorí vždy radi príjmu nových členov medzi seba.

Tak čo? Pridáš sa k nám na VIBE festivale? Už 5.-7.7 sa vidíme v Námestove! Veľmi sa tešíme, že práve parkour bude súčasťou nášho denného programu a zas o niečo viac rozšírime komunitu ľudí, ktorí sa venujú práve takýmto zaujímavým aktivitám.